Certyfikat Jakości

Nasza firma posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego wraz z oceną zgodności nr PC 055-BD, który zaświadcza, że beton towarowy produkowany w naszej wytwórni spełnia wymagania normy PN-EN 206:2014-14 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 16 września 2015 roku przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu jest potwierdzeniem, że nasza wytwórnia wdrożyła i stosuje system zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego i uzyskała pozytywną ocenę wdrożonego systemu ZKP zapewniającego zachowanie właściwości betonu zgodnie z wymaganiami.